Donatori Manifestacije 2017

Donatori Manifestacije "DANI HRUSTOVA" 2017 godine     
"DANI HRUSTOVA 2017. GODINE"  24.07.2017. - 28.07.2017.
    
R.br. PREZIME I IME IZNOS UPLATE
                                                                 KM              EU                   CHF

1 KUKAVICA SMAJIL...............................................
200  
2 KUKAVICA RASIM ...............................................1
00  
3 KUKAVICA (RASIM) ĐEVAD  ...............................
50  
4 KUKAVICA (RASIM) ĐEVADA............................. 
50  
5 KUKAVICA RIFET  ................................................100                       
  
6 KUKAVICA (RIFET) JASKO....................................50
  
7 KUKAVICA (RIFET) SENAD ..................................
50  
8 KUKAVICA (SMAIL) ELMIR .................................
50  
9 KUKAVICA (ELVEDIN) HANA ..............................5
0  
10 KUKAVICA NIJAZ................................................
100  
11 KUKAVICA HUSKA ............................................1
00  
12 KUKAVICA MIDHET............................................. 
50  
13 JELEČEVIĆ ENES.................................................
100  
14 BEŠIĆ AZER...........................................................100
  
15 MERDANOVIĆ (HASAN)MUHAREM................ 
100  
16 MEŠIĆ JASMIN ...................................................... 
 30  
17 KANDŽIĆ (ŠEFIK) AMIR...................
100    
18 KUKAVICA FIKRET...............................................100
  
19 ZENKOVIĆ SENAD - EFENDIJA........
50    
20 KERANOVIĆ NEDŽAD - NEĆKO......200
    
21 KERANOVIĆ MUMIN..........................100
    
22 MEHMEDOVIĆ ILIJAZ.........................1
00    
23 SEFEROVIĆ ERNAD.............................
100    
24 SEFEROVIĆ FERID...............................100
  
25 SEFEROVIĆ ESAD................................
100    
26 SEFEROVIĆ HAMZA............................100
    
27 SEFEROVIĆ ELMEDIN - MEDO.........100
 
28 SINANOVIĆ ŠEFIK - ŠERO ................
100    
29 KLJAJIĆ MEHMED - MEHA............... 
100    
30 KERANOVIĆ ADMIR...........................1
00    
31 OMANOVIĆ HAJRUDIN......................
100    
32 KUKAVICA ZUHDIJA...........................
 50    
33 KERANOVIĆ ELVIR..............................
 50    
34 KUKAVICA NIHAD..............................1
00    
35 MERDANOVIĆ (HUSKA) ALE..............50
    
36 JELEČEVIĆ ELVIR................................
100    
37 KUKAVICA HARE ............................... 
100    
38 BAŠIĆ ISLAM....................................... 
100    
39 KUKAVICA (ELVEDIN) LARISA..............................
50  
40 BAŠIĆ (MEHMED) VELID ..................
100    
41 KUKAVICA EMSUD - EMSO................ 
50  
42 KUKAVICA (HILMO) SAFET...............
200    
43 JUSIĆ AMIR - EFENDIJA........................
50    
44 SEFEROVIĆ MUHAMED - HAMIĆ........
50    
45 KERANOVIĆ VELID..............................2
00    
46 KERANOVIĆ ZUHDIJA.........................
200    
47 SEFEROVIĆ JUSO..........................................................................
100
48 MERDANOVIĆ (HASIB) SAMIR ..............................
100  
49 MERDANOVIĆ VELID..........................
 200    
50 JELEČEVIĆ JASKO.....................................................
100  
51 KERANOVIĆ ZIJAD ......................................................................
100
52 DUDIĆ RUFAD........................................
100    
53 HANDANOVIĆ HUSEIN........................
100    
54 MERDANOVIĆ  (IBRAHIMA) MIDHET...................
50  
55 BURZIĆ ERNEST......................................
63,2    
          
 UKUPNO                                                 
 3263,20           1680                200
          
 UKUPNO (KM)                                         
 3263,20            3276,00           350,00
          
SVEGA UKUPNO (KM):                                             6889,20