Udruženje žena Hrustova

Hrustovo Bogatije za još jedno udruženje

Nakon Ljetne manifestacije "DANI HRUSTOVA" rodila se ideja za organizovanje još jednog udruženja u našem Hrustovu. Nakon velikog i nesebičnog zalaganja naših Hrustovki u toku priprema i i održavanja manifestacije Dani Hrustova, odlučeno je da se naše Hrustovke organizuju u oficijelno udruženje . koje će djelovati u sklopu Sportskog udruženja  Hrustovo i ovo udruženje je dobilo naziv "ŽENE HRUSTOVA" koje u međuvremenu već uveliko funkcioniše.
Pored već nekoliko aktivnosti koje su naše Hrustovke odradile ( Putovanje za Mostar, posjeta udruženju žena TRNOVE, obučavanje i edukacija u izradi ručnih radova i proizvodnje domaćih proizvoda kao i veliki broj sastanaka, trenutno se uveliko radi na uređenju prostorija za naše udruženje, koje će biti smješteno u zgradi osnovne škole Hrustovo u dijelu potkrovlja , koje je još neizrađeno, i trenutno se uveliko radi na uređenju ovog prostora.
Svojim aktivnostima i zalaganjem naše Hrustovke su uspjele iskupiti nešto donacija, kako od općinskog rukovodstva , tako i od privatnih donatora, tako da je jedan dio sredstava za uređenje već obezbijeđen, a najpotrebnije se već namješta tako da bi do nove godine ovaj prostor mogao biti uptrebiv.
U sklopu svojih aktivnosti ŽENE HRUSTOVA organizuju Hrustovačko sijelo u Hrustovu dana 27.12.2016 od 19:00 sati u Novim prostorijama, kako bi ugostile naše Hrustovljane, pogotovo one koji dolaze na novogodišnje odmore, a tako i naše domaće Hrustovke i Hrustovljane.
Uz bogatu ponudu domaćih kolača, pića, i jela, naše Hrustovke se nadaju velikom odazivu naših Hrustovljana koji će u to vrijeme boraviti u Hrustovu.
Sve aktivnosti i događanja u udruženju možete pratiti putem FACEBOOK-a na njihovom profilu.